Resultaten en conclusie

Uit de onderzoeken van 2018 en 2019 is gebleken dat onze kernactiviteiten dicht bij de verwachtingen van onze stakeholders en eigen medewerkers liggen. Een belangrijke kerntaak is natuurlijk zorgen voor betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen. Ook het delen en uitdragen van kennis hierover aan onze stakeholders en klanten wordt als een belangrijke toegevoegde waarde gezien, met name in ons eigen verzorgingsgebied.

Daarnaast is de manier waarop we dat doen van groot belang voor onze stakeholders: non-discriminatoir, inclusief, voor onze klanten en medewerkers en met oog voor de belangen van de bewoners en het bedrijfsleven. Economische groei en volwaardige werkgelegenheid zijn daarbinnen belangrijke voorwaarden, en ook dat we het voortouw nemen in duurzame bedrijfsvoering. En dit zo veel mogelijk toepassen voor onze eigen directe omgeving. Om onze impact daarin te kunnen vergroten, kiezen we zo veel mogelijk voor samenwerkingsverbanden met aanpalende partijen.

De overige resultaten zijn verwerkt in dit MVO verslag.