Onze eigen footprint

We doen er alles aan om zoveel mogelijk duurzaamheidskeuzes te maken. Dit is niet alleen terug te vinden in ons in 2018 verbouwde kantoorpand, maar ook in ons inkoopbeleid en de keuze voor zowel leaseauto’s als bedrijfsauto’s. Steeds meer medewerkers kiezen bewust voor een elektrische auto. Dit draagt allemaal bij aan een kleinere footprint en daar zijn wij als organisatie trots op.

Gasverbruik

In 2019 steeg ons gasverbruik met 5.244 m3 ten opzichte van 2018. Reden hiervoor is dat we in 2018 nog gedeeltelijk in de verbouwing van ons kantoorpand zaten en het klimaatsysteem nog niet volledig geoptimaliseerd was. Verder is het gasverbruik sterk afhankelijk van een koude of warme winter.

Elektriciteitsverbruik

Het afgelopen jaar is ons elektriciteitsverbruik iets hoger geweest. De reden hiervoor wordt uitgelegd onder SDG 12.

Onze CO2 footprint

De cijfers lijken een stijging in de CO2 uitstoot aan te geven, alleen is de omreken factor afgelopen jaar aangepast. Op basis van deze nieuwe omreken factor zou de uitstoot 493 in 2018 bedragen. Er is dus wel degelijk sprake van een afname.

Scope 1

2019

2018

2017

 

2016

 

2015

 

Methaanemissie aardgasnetwerk

1.338

56,3%

1.362

58,8%

1.350

60,3%

1.409

8,4%

1.420

6,8%

Brandstofverbruik

481

20,3%

394

17,0%

399

17,8%

430

2,0%

412

2,6%

Gasverbruik gebouwen

236

9,9%

228

9,9%

186

8,3%

211

1,3%

230

1,1%

SF6 emissie elektriciteitsnetwerk

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

5

1,1%

Koelinstallaties

0

0,0%

3

0,1%

1

0,1%

0

0,0%

2

0,0%

Totaal scope 1

2.055

88,7%

1.987

85,8%

1.936

86,5%

2.050

12,3%

2.069

9,9%

           

Scope 2

2019

2018

2017

2016

2015

Netverliezen elektriciteitstransport

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

14.270

85,6%

18.547

88,3%

Elektriciteitsverbruik gebouwen

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

359

2,1%

377

1,7%

Totaal scope 2

320

13,5%

330

14,2%

302

13,5%

14.629

87,7%

18.924

1,8%

           

Totaal

2.375

102%

2.317

100%

2.238

100%

16.679

100%

20.993

90,10%

Afvalstromen

Ook in 2019 spanden we ons in om afvalmateriaal binnen ons bedrijfspand nog beter te scheiden en her te gebruiken. Afspraken met leveranciers over het nog verder verminderen van verpakkingsmateriaal staan continue op de agenda. We gaan door met een milieuvriendelijk beheer van onze afvalstromen en verbeteren waar we kunnen.

Papierverbruik

Het papierverbruik is in 2019 nog verder gedaald. Dit hebben we bereikt door het stimuleren van meer bewustwording en te zorgen voor optimale werkplekken, snelle laptops en goede wifi. Er komen nog steeds besparingen bij en in 2020 ligt de focus op het verder digitaliseren van diverse middelen.

In 2019 maakten we 44.401 minder kopieën dan in 2018. Naast de belangrijke milieuwinst, maakt de toegenomen digitalisering processen efficiënter. We werken stapsgewijs aan een papierloze organisatie.

Elektrisch wagenpark

In 2019 hebben we een verdere groei gerealiseerd van ons elektrisch wagenpark. We streven ernaar om in 2026 volledig elektrisch te rijden. De haalbaarheid daarvan wordt mede bepaald door technische ontwikkelingen. Met name de beperkte actieradius en beperkt laadvermogen zijn nu nog remmende factoren. Toch zetten we elektrisch vervoer in waar het wél kan. Ook werkten we in 2019 aan verdere uitbreiding van onze laadinfrastructuur voor verdere verduurzaming van ons wagenpark met extra laadpalen gevoed door zonnepanelen die we op overkappingen van het parkeerterrein plaatsten. Voor de uitstraling van onze organisatie die middenin de samenleving staat en bijdraagt aan de energietransitie, is dit duurzame beleid belangrijk.

Duurzaam inkopen

Onze focus op duurzaamheid geldt ook voor de inkoop van materialen en diensten. Wij stellen scherpe eisen aan onze leveranciers op het gebied van veiligheid, milieu en sociale impact.