Bouwen aan een duurzaam energiesysteem

Juva draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem. Wij zien voor ons bedrijf een belangrijke rol weggelegd bij vernieuwing en innovatie. Wij denken mee met onze klanten en helpen ze om duurzame opties uit te werken en haalbaar te maken.

Tussenmetingen

In 2019 zijn wij gestart met het aanbieden van tussenmetingen. Voor een grote fastfoodketen zijn we een pilot begonnen om inzichtelijk te maken waar het energieverbruik zit. Tussenmetingen zijn ons inziens een belangrijk instrument voor de energietransitie, het begint met inzicht in je energiepatroon voordat je het anders kan invullen of aanpassen.

Vervanging aardgas

Naar verwachting zal aardgas de komende jaren steeds vaker plaatsmaken voor alternatieve gassen, zoals waterstof en groene gassen. Juva neemt deel in het onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof en heeft verschillende groengasovereenkomsten getekend. Zo is in 2019 een contract getekend met het Hoogheemraadschap Delfland en gaan wij jaarlijks meer dan 4,5 miljoen m3 gas afnemen van de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Nederland, AWZI Harnaschpolder.

Aardwarmte

Juva participeert in Trias Westland B.V. (45%) en Energie Transitie Partners B.V. (50%) om de ontwikkeling van geothermie en andere duurzame technieken te stimuleren. In 2019 is Trias Westland gestart met de eerste warmtelevering. Na deze succesvolle start is besloten tot realisatie van een tweede doublet binnen het bestaande project.

Energie Transitie Partners is in 2019 gestart met de ontwikkeling van aardwarmteprojecten in Monster en in Maasdijk. Bij realisatie van deze projecten is de rol van Capturam beperkt tot warmte-infrastructuur.

Meepraten, meedenken

Wij zetten onze kennis en kunde in bij een groot aantal initiatieven, werkgroepen en overlegvormen met als doel de uitdagingen van het klimaatakkoord tegemoet te treden. Zo is in 2019 met de gemeente Midden-Delfland onderzocht hoe de bestaande woningvoorraad van het aardgas af kan. Met onze participatie in het project WarmingUP werken we aan de ontwikkeling van collectieve en betaalbare warmtesystemen onder leiding van TNO. Daarnaast is Juva vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen, zoals het Nationaal Programma RES (Regionale Energiestrategie).