Overige projecten

Recycling

In 2019 hebben wij een pilot van circulaire inkoop van lichtmasten gerealiseerd. Onze lichtmasten gaan tien tot twintig jaar mee en gaan sinds 2019 vervolgens terug naar de fabrikant om daar te worden omgesmolten en hergebruikt. In 2020 gaan we dit uitbreiden. Daarnaast zijn we in het verslagjaar begonnen met een pilot van het plaatsen van houten lichtmasten.

De oude meters, die vervangen worden door slimme meters, worden door medewerkers van Patijnenburg uit elkaar gehaald. Materialen die hergebruikt kunnen worden, krijgen vervolgens een nieuwe bestemming.

Papierverbruik

Het papierverbruik is in 2019 nog verder gedaald. Dit hebben we bereikt door het stimuleren van meer bewustwording en te zorgen voor optimale werkplekken, snelle laptops, goede wifi en ondersteunende software. We borduren hiermee nog steeds door op het allereerste WI-WORK project uit 2017 dat mede gericht was op het terugdringen van het papiergebruik en activiteitgericht te kunnen werken zonder dat papieren documenten een vaste werkplek vereisten. Er komen nog steeds besparingen bij en in 2020 ligt de focus op het verder digitaliseren van formulieren, standaardisatie van sjablonen en digitaal ondertekenen.

Verantwoord bedrijfsrestaurant

In het bedrijfsrestaurant zijn we in 2019 nog meer gezonde gerechten gaan aanbieden. We deden mee aan de Nationale Week Zonder Vlees en stimuleren de keuze voor gezonde gerechten die passen binnen een bewuste, Mindfull levensstijl en waarvoor gecertificeerde producten gebruikt worden.