Kennisbank voor verduurzaming van de regio

Juva is ambassadeur en vraagbaak voor de energietransitie in de regio. Deze logische rol vervullen wij graag en geven wij steeds meer inhoud. Zo is Capturam in 2019 verder gegroeid en participeren zij in steeds meer initiatieven. Inmiddels weet de plaatselijke overheid ons op dat terrein te vinden; bedrijven en particulieren zien ons nog niet altijd als kennispartner. Om die rol meer uit te dragen, besteden we op social media meer aandacht aan gerealiseerde projecten en aan de kennis die wij in huis hebben.

Om fysiek ervaring op te kunnen doen, hebben we de laatste jaren hard gewerkt aan een mini-netwerk in ons pand: de proeftuin. De proeftuin heeft een aantal belangrijke functies. Ten eerste wordt dit gebruikt om leerling-monteurs op te leiden voor de echte praktijk en wordt er ervaring opgedaan en examens afgenomen. We verzorgen rondleidingen voor scholen om leerlingen enthousiast te maken voor het vak van energietechniek en ook andere geïnteresseerden geven we uitleg. En een andere belangrijke functie is dat we hier ook onderdelen testen en nieuwe dingen proberen.