Continue verbetering bedrijfsprocessen

Binnen Juva blijven we zoeken naar manieren om onze bedrijfsprocessen te verbeteren. Een duurzamere bedrijfsvoering is daar onderdeel van. En minder verspilling door processen te verbeteren. Naast het registreren van verbeteringen in een verbeterregister en mogelijke verbeteringen direct invoeren, is het vooral ook een ‘manier van denken’. Meerdere collega’s volgden een cursus Lean of Agile werken. Daarnaast dagen we elkaar uit om kritisch te kijken naar bepaalde patronen.

Weekstarts en oorzaakanalyses

Goede bedrijfsvoering begint ook met goede evaluaties van waar je mee bezig bent, wat het oplevert, welke kosten gemaakt worden en hoe het slimmer en duurzamer kan. Door dit op een eenvoudige, toegankelijke en snelle manier samen met alle medewerkers te doen raken zij meer betrokken bij de doelstellingen. Bij Anexo is het verbeterproces en de betrokkenheid onder andere verbeterd door de introductie van weekstarts en oorzaakanalyses. Tijdens de weekstart wordt in kaart gebracht welke uitdagingen de komende week aandacht verdienen. Medewerkers nemen direct de verantwoordelijkheid en wanneer dat niet mogelijk is, wordt het neergelegd bij de teamleider of het MT. Deze nieuwe werkwijze werkt goed: in 2019 zijn ongeveer 30 knelpunten op deze manier opgelost. Voor knelpunten die vaker voorkomen of moeilijk op te lossen zijn, is het belangrijk om de dieperliggende oorzaak te vinden. Om zich die vaardigheid eigen te maken, heeft een groot aantal medewerkers van Anexo in 2019 een training ‘oorzaakanalyse’ gevolgd. In 2020 gaan ook medewerkers van andere dochterondernemingen van Juva deze training volgen.