Discussiepartner voor energievraagstukken

Onze aandeelhouders zien zich met het aardgasloos maken van de woningvoorraad, maar ook met andere verduurzamingsopgaven binnen de glastuinbouw en het bedrijfsleven, gesteld voor een enorme uitdaging. Wij werken intensief samen met onze aandeelhouders om deze uitdaging aan te gaan waar wij onze kennis van energie en netwerken inbrengen.

Deze rol krijgt ook vorm in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Juva is vertegenwoordigd in de RES Rotterdam-Den Haag.

Omgevingsmanagement

Juva realiseert zich dat het managen van de omgeving steeds belangrijker wordt. Daar besteden we dan ook meer aandacht aan en in 2019 is daarvoor een speciale omgevingsmanager aangesteld. Hij voert gesprekken met samenwerkingspartners, maar ook met gemeenten, provincie en het ministerie van Economische Zaken. Belangrijke taak van de omgevingsmanager is de rol die Juva kan vervullen in de energietransitie goed op de kaart te zetten en zorgen voor draagvlak bij deze stakeholders, maar vooral ook bij onze klanten.