Een veilig energiesysteem

In 2019 vond in Den Haag een ernstige gasexplosie plaats, veroorzaakt door een scheur in een gasleiding van grijs gietijzer.

Lees meer ›Een veilig energiesysteem

Inleiding

Tot 2018 was het duurzaamheidsbeleid binnen Juva gebaseerd op 3 pijlers, die waren afgeleid van People, Planet en Profit.

Lees meer ›Inleiding

Stakeholdergroepen

Lees meer ›Stakeholdergroepen

Methodologie

Mapping van bestaand duurzaamheidsbeleid en eisen vanuit de SDG’s en een GAP analyse.

Lees meer ›Methodologie

Onderzoeksvraag

Wat zijn volgens onze directe en indirecte stakeholders en medewerkers de belangrijkste doelen die wij als Juva moeten nastreven om impact te maken op de duurzaamheid van onze omgeving, onze medewerkers en onze partners?

Lees meer ›Onderzoeksvraag

Resultaten en conclusie

Uit de onderzoeken van 2018 en 2019 is gebleken dat onze kernactiviteiten dicht bij de verwachtingen van onze stakeholders en eigen medewerkers liggen.

Lees meer ›Resultaten en conclusie

Begrippenlijst

BEI Norm voor de Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Het waarborgen van een uniforme regelgeving op het gebied van veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningsystemen van de netbeheerders.

Lees meer ›Begrippenlijst

Bouwen aan een duurzaam energiesysteem

Juva draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem. Wij zien voor ons bedrijf een belangrijke rol weggelegd bij vernieuwing en innovatie.

Lees meer ›Bouwen aan een duurzaam energiesysteem

Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17)

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Lees meer ›Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17)

Krachtenbundeling om projecten te realiseren

Juva heeft samenwerkingsverbanden met een groot aantal partijen. Samen met afvalverwerkingsbedrijf HVC en Royal Flora Holland heeft Capturam al eerder een project gerealiseerd zoals Trias Westland.

Lees meer ›Krachtenbundeling om projecten te realiseren