Onze medewerkers

Als je bij Juva werkt, draag je bij aan het creëren van een leefbare en  duurzame samenleving. Al denk je er niet de hele dag aan, je draagt wel degelijk bij aan een ander energiesysteem en daarmee aan het behalen van de klimaatdoelen.

Lees meer ›Onze medewerkers

Statutaire regeling omtrent winstbestemming

De statutaire regeling omtrent de winstbestemming is neergelegd in artikel 31 van de statuten en luidt als volgt: 

Lees meer ›Statutaire regeling omtrent winstbestemming

Historisch overzicht

Lees meer ›Historisch overzicht

Begrippenlijst

Aansluiting Een verbinding met het elektriciteits- of gasnetwerk.

Lees meer ›Begrippenlijst

Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

Lees meer ›Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Lees meer ›Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Lees meer ›Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Toelichting algemeen

De activiteiten van N.V.

Lees meer ›Toelichting algemeen

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

De samenstelling en het verloop van de vaste activa gedurende het boekjaar blijken uit de volgende overzichten.

Lees meer ›Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling.

Lees meer ›Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening