Bericht van de directie

Onder moeilijke omstandigheden hebben we verslagjaar 2022 financieel goed afgesloten. Begin 2022 zette de stijgende trend uit 2021 van de energiekosten verder door.

Lees meer ›Bericht van de directie

Profiel

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken.

Lees meer ›Profiel

Kerncijfers

Lees meer ›Kerncijfers

Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

De energietransitie was lange tijd een onderwerp waar vooral over gesproken werd. In 2022 kwam de transitie in een stroomversnelling. Met de komst van een minister voor Klimaat en Energie heeft de overheid laten zien meer regie te willen nemen.

Lees meer ›Ontwikkelingen in de samenleving en de energiemarkt

Onze doelstellingen

De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam en kostenefficiënt energiesysteem, met behoud van de hoge betrouwbaarheid en veiligheid, zien wij als de grootste uitdaging voor de komende decennia.

Lees meer ›Onze doelstellingen

Onze strategie

Onze opdracht als netwerkbedrijf is om de transitie naar een duurzame energievoorziening in ons verzorgingsgebied optimaal te faciliteren.

Lees meer ›Onze strategie

Personalia

Algemeen directeur De heer F.P. (Frank) Binnekamp (1968) Frank Binnekamp is sinds 1 juli 2008 directeur van N.V. Juva en haar rechtsvoorganger.

Lees meer ›Personalia

Bericht van de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het formuleren en realiseren van de strategie, de doelstellingen en het beleid en de gang van zaken bij N.V. Juva en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast staat zij de directie bij met advies.

Lees meer ›Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. De ondernemingsraad van N.V. Juva maakte hier het afgelopen jaar ook gebruik van.

Lees meer ›Bericht van de Ondernemingsraad

Corporate Governance

N.V. Juva is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Poeldijk. De governance van N.V. Juva is gebaseerd op het structuurregime en kent een two-tier-bestuursstructuur.

Lees meer ›Corporate Governance