Ontwikkeling, beschikbaarheid en transport van netten, gas en elektriciteit

De inwoners van de gemeenten Westland en Midden-Delfland zaten in 2022 als gevolg van een storing gemiddeld 14 minuten zonder stroom en 36 seconden zonder gas. Dit ligt lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk 22 minuten zonder stroom en 70 seconden zonder gas. De betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten in Nederland komt neer op ruim 99,99 procent.

Beschikbaarheid gas

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,0036 per jaar

0,0064 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

36 seconden

70 seconden

Gemiddelde onderbrekingsduur

2 uur
44 minuten
04 seconden

3 uur
1 minuten
37 seconden

Transport gas

In 2022 is minder gas getransporteerd dan in 2021. In 2022 transporteerden wij 862 miljoen m3 gas ten opzichte van 1.172 miljoen m3 gas in 2021.

Beschikbaarheid elektriciteit

 

Westland Infra Netbeheer B.V.

Landelijk

Onderbrekingsfrequentie

0,104 per jaar

0,359 per jaar

Jaarlijkse uitvalsduur

14,25 minuten

22,14 minuten

Gemiddelde onderbrekingsduur

136,76 minuten

61,69 minuten

Transport elektriciteit

In 2022 hebben we in totaal 1.204 GWh naar eindklanten getransporteerd (2021: 1.547 GWh). Dit is een afname van 343 GWh ten opzichte van 2021. Onze teruglevering van elektriciteit aan het hoogspanningsnet was 732 GWh (2021: 702 GWh), een toename van 30 GWh.