Onze doelstellingen

De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam en kostenefficiënt energiesysteem, met behoud van de hoge betrouwbaarheid en veiligheid, zien wij als de grootste uitdaging voor de komende decennia. We bieden dit voor de inwoners van de regio Westland en Midden-Delfland, voor de glastuinbouwsector en voor onze klanten in de industrie, zakelijke dienstverlening en andere branches. Wij willen hen ondersteunen bij hun reis naar een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem. Wij pakken - binnen onze mogelijkheden en bevoegdheden - de kansen die er liggen op het gebied van verduurzaming en helpen onze klanten - binnen en buiten de glastuinbouw - om die te verzilveren. 

Nog nooit was het einddoel zo duidelijk. De CO2-uitstoot terugbrengen naar 0 in 2050. Daar kunnen zowel nieuwe energiesystemen als ook onze eigen consumptie aan bijdragen. Alles wat wij doen, draagt hieraan bij! Het vraagt om nieuw denken en nieuw doen. Kennis delen, samen innoveren en samen investeren is voor ons nieuw denken en nieuw doen.  Want we kunnen dit niet alleen, we hebben iedereen nodig en samenwerken draagt bij aan de oplossing.