De komst van CSRD en hoe we ons daarop voorbereiden

Kennis opdoen

De implementatie van CSRD en het sturen op duurzaamheid vraagt kennis van het onderwerp. Om goed voorbereid te zijn op de impact van de komst van CSRD heeft een aantal medewerkers een opleiding afgerond voor het executive program aan de Erasmus universiteit. Vervolgens is gekeken welke kennis er nog ontbreekt en zijn er meer medewerkers gestart met opleidingen. Ook is er een multidisciplinair kernteam ingericht om de benodigde acties binnen de organisatie in gang te zetten. Daarnaast hebben we een extern bedrijf in de arm genomen voor advies en om de CO2 berekeningen te doen. Verder volgen we de ontwikkelingen op de voet.

Draagvlak creëren in de interne organisatie

Het doel is niet alleen de cijfers op orde hebben, maar ook het stimuleren van het duurzaamheidsdenken binnen onze organisatie, zodat het een geïntegreerd onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Hier hebben we de hele organisatie voor nodig en daarom werken we aan draagvlak bij alle medewerkers en onze stakeholders. Een geïntegreerd bestuursverslag is voor ons niet het enige doel. We willen op een intrinsiek gemotiveerde manier invulling geven aan de maatschappelijke transitie en een leefbare en duurzame samenleving voor de toekomstige generaties. Het gaat om wat we zijn en niet om wat we laten zien.

Op dit moment is er een plan opgesteld om via ambassadeurschap medewerkers te laten meedenken en meewerken aan de implementatie. Dit plan wordt in 2023 uitgevoerd.