Profiel

Visie

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken.

De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam energiesysteem zonder concessies te doen aan veiligheid en beschikbaarheid, zien wij als grootse uitdaging voor de komende decennia. De energietransitie zet door en wij kijken graag vooruit naar oplossingen die ook bijdragen aan het vestigingsklimaat van de glastuinbouw, de economische motor van de regio. We gaan bewuster om met energie, waarbij het besef dat we het niet alleen kunnen voorop staat. Oog voor onze leefomgeving en het werken aan verbetering hiervan zijn voor ons belangrijk. We bouwen de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering de komende jaren verder af.

Bedrijfsprofiel

Als netwerkbedrijf zijn wij gespecialiseerd in het transport van energie en de daaraan gerelateerde producten en diensten. Onze regionale netbeheerder zorgt voor toegang tot energie voor onze klanten en verzorgt het transport van gas en elektriciteit binnen de regio’s Westland en Midden-Delfland en in delen van de Botlek. Met onze energienetwerken vormen we een cruciale factor voor de economische gezondheid van de regio en voorzien we in de maatschappelijke behoefte van betaalbare energie. We willen onze netwerken zoveel als mogelijk inzetten in dienst van onze klanten, binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons biedt. We geven pragmatisch, creatief en hands-on invulling aan de energietransitie en zoeken actief samenwerking om deze enorme opgave tot een succes te maken. We zijn in staat om wendbaar te reageren op nieuwe ontwikkelingen. En we ontwikkelen vernieuwende oplossingen met en voor onze klanten.

De energievoorziening is aan het veranderen. De transitie naar een duurzame energievoorziening en minder gebruik van fossiele energie is op gang gekomen. Geothermie en restwarmte hebben potentie om een deel van de warmtebehoefte in te vullen binnen onze regio’s. Aanvullende bouwstenen om te komen tot een nieuw betrouwbaar en veilig energiesysteem. Een systeem wat meer doet met de beschikbare assets, meer bereiken met minder spullen, een slimmer systeem. Elektriciteit, (duurzaam) gas en warmte gaan een integraal systeem vormen. Duurzame bronnen hebben specifieke kenmerken ten aanzien van beschikbaarheid en continuïteit. Dit heeft grote gevolgen voor de (lokale) balans van vraag en aanbod. Met onze kennis, ervaring en vernieuwende ideeën willen en kunnen wij een bepalende rol spelen in dit nieuwe energiesysteem. Waar mogelijk stimuleren wij duurzame ontwikkelingen door partijen bij elkaar te brengen, kennis te delen en barrières weg te nemen. Binnen de wettelijke kaders zetten we onze kennis en expertise in voor de ontwikkeling van energiesystemen, producten, diensten en meetconcepten.  

Binnen de veranderende energiewereld blijven onze waarden voor veiligheid en betrouwbaarheid onverminderd belangrijk. Ons assetmanagementsysteem maakt de netwerken voorspelbaar en beheersbaar op het gebied van kosten, risico’s en prestaties. Veilig werken staat aan de basis van al onze activiteiten. Onze veiligheidscultuur is gebaseerd op persoonlijk leiderschap door alle lagen van onze organisatie. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zijn we verbonden met onze omgeving en oefenen we daar invloed op uit.

De beweging van de energiewereld naar decentraal, duurzaam en geregelde energiestromen, impliceert dat de standaardoplossing voor de energienetten verdwijnt. Klanten hebben behoefte aan maatwerkoplossingen en zoeken daarbij partners die waarde toevoegen. Wij geloven dat de inrichting van lokale energieclusters efficiënt vormgeven aan de energietransitie. De traditionele verhouding van leverancier versus afnemer verandert in samenwerkingsvormen en partnerships. Om hierop voorbereid te zijn, stimuleren we binnen onze organisatie onderlinge samenwerking.