Onze strategie

Onze opdracht als netwerkbedrijf is om de transitie naar een duurzame energievoorziening in ons verzorgingsgebied optimaal te faciliteren. Dit willen we realiseren door ons te onderscheiden als organisatie met een focus op de specifieke vraagstukken van de regio. We werken aan een multi commodity smart grid voor de regio, duurzaam en geregeld.

We bereiken dit door Westland Infra Netbeheer de mogelijkheden van de netwerken slim in te laten zetten en zorg te dragen voor voldoende capaciteit voor nu en in de toekomst. De basis is een veilige en betrouwbare infrastructuur die aansluit op de behoefte van onze klanten, nu en in de toekomst. Dit bereiken we door het inzetten van risico gedreven assetmanagement, een systeem dat risico’s, prestaties en kosten integraal afweegt. Maar er is meer. Naast het uitbreiden van de netcapaciteit door meer assets kunnen we de bestaande assets beter benutten. We zetten in op andere contractvormen met tijdsgebonden capaciteit om de vrije ruimte op de netwerken door de dag heen beter te benutten. Meer doen met dezelfde assets sluit aan bij onze duurzame drive om verspilling tegen te gaan. Onze netwerken maken we verder IT gedreven. Het stelt ons in staat om de betrouwbaarheid verder te verhogen met gericht onderhoud en vormt de ruggengraat van het netwerk van de toekomst: actuele vraag en aanbod van energie in balans brengen. Op termijn zullen we - als de wetgeving dat alsdan toestaat -  alle energiedragers, elektriciteit, gas en warmte omvormen tot één integraal systeem, het multi utility smart grid. Onderlinge conversies en opslag zijn daarbij een belangrijk onderdeel.

Capturam heeft als doel te bouwen aan dit systeem en participeert in initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in de regio’s Westland en Midden-Delfland. Dit betreffen activiteiten die (nog) niet tot de wettelijke taken behoren van de netbeheerder, maar wel sterk zijn gelieerd aan het transport van energie. Hierbij gaat het om het ontsluiten van duurzame energiebronnen door het aanleggen van warmtenetwerken.  Zodoende willen wij vanuit onze huidige rol in de energievoorziening een positie opbouwen in de energievoorziening van de toekomst. 

Anexo biedt de klant oplossingen die ze in staat stelt om hun lokale energiebehoefte te optimaliseren, hetzij individueel, hetzij in samenwerking met andere klanten. Schaarste op de elektriciteitsnetwerken zorgt voor vergaande decentralisatie van de energievoorziening en vraagt om lokale oplossingen, sterk gedreven op actuele meetdata.