Historisch overzicht

(in EUR 1.000.000 tenzij anders aangegeven)

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

Winst- en verliesrekening

                 

Bedrijfsopbrengsten

104

 

96

 

95

 

88

 

83

 

89

 

81

 

79

 

86

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

-22

 

-25

 

-25

 

-22

 

-19

 

-25

 

-13

 

-16

 

-21

Brutomarge

82

 

71

 

70

 

66

 

64

 

64

 

68

 

63

 

65

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-33

 

-31

 

-29

 

-27

 

-25

 

-24

 

-24

 

-24

 

-22

EBITDA

49

 

40

 

41

 

39

 

39

 

40

 

44

 

39

 

43

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-27

 

-27

 

-20

 

-19

 

-18

 

-17

 

-15

 

-14

 

-14

Bedrijfsresultaat

22

 

13

 

21

 

20

 

21

 

23

 

29

 

25

 

29

Rentelasten minus -baten

-1

 

-

 

-1

 

-2

 

-2

 

-3

 

-2

 

-4

 

-5

Resultaat voor belastingen

21

 

13

 

20

 

18

 

19

 

20

 

27

 

21

 

24

Vennootschapsbelasting

-6

 

-3

 

-4

 

-4

 

-6

 

-5

 

-6

 

-4

 

-5

Resultaat na belastingen

15

 

10

 

16

 

14

 

13

 

15

 

21

 

17

 

19

Aandeel in resultaat van deelnemingen

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Groepsresultaat

16

 

10

 

16

 

14

 

13

 

15

 

21

 

17

 

19

Balans

                 

Vaste activa

302

 

298

 

229

 

228

 

220

 

219

 

206

 

204

 

197

Vlottende activa

34

 

32

 

33

 

21

 

29

 

26

 

36

 

31

 

48

Totaal activa

336

 

330

 

262

 

249

 

249

 

245

 

242

 

235

 

245

                  

Groepsvermogen

138

 

135

 

138

 

135

 

134

 

134

 

132

 

125

 

121

Voorzieningen

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Langlopende schulden

175

 

175

 

107

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 

100

Kortlopende schulden

23

 

20

 

17

 

24

 

24

 

20

 

19

 

19

 

23

Totaal passiva

336

 

330

 

262

 

249

 

249

 

245

 

242

 

235

 

245

                  

Operationele cashflow

35

 

35

 

30

 

35

 

31

 

35

 

36

 

26

 

32

                  

Dividend

8

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

                  

Ratio's ACM

                 

EBIT rentedekking

19,2

 

12,2

 

13,2

 

10,2

 

9,2

 

8,2

 

10,6

 

6,3

 

5,6

FFO rentedekking

35,8

 

29,0

 

24,3

 

17,9

 

15,1

 

12,7

 

14,2

 

9,0

 

7,5

FFO / Schuld in %

29,8

 

24,9

 

29,1

 

29,2

 

29,4

 

29,0

 

33,3

 

29,0

 

30,7

Schuld / Kapitalisatie in % oude grondslagen

48,5

 

48,5

 

47,2

 

45,7

 

46,0

 

45,1

 

45,1

 

46,5

 

53,7

Schuld / Kapitalisatie in % nieuwe grondslagen

59,0

 

59,1

              
                  

Aantal medewerkers ultimo boekjaar in FTE

258

 

249

 

237

 

213

 

205

 

199

 

195

 

189

 

191

                  

Transport gas in miljoen m3

862

 

1.172

 

1.120

 

1.130

 

1.145

 

1.178

 

1.139

 

1.133

 

1.088

                  

Transport elektriciteit in GWh

1.204

 

1.547

 

1.683

 

1.755

 

1.741

 

1.678

 

1.632

 

1.488

 

1.418

Teruglevering aan TenneT in GWh

732

 

702

 

540

 

512

 

441

 

529

 

418

 

582

 

641

  • 1 De cijfers 2022 en 2021 zijn na stelselwijziging in 2022 aangepast. De overige jaren zijn niet herrekend daar dit praktisch niet mogelijk is.