Winstbestemming

Voorgesteld wordt € 8.000.000 uit te keren als dividend en het restant van resultaat van € 7.874.294 toe te voegen aan de overige reserves.
Bij de aanvaarding van dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de winst als volgt verdeeld:

Dividend

EUR

8.000.000

Toevoegen aan de overige reserves

EUR

7.874.294

 

EUR

15.874.294

Poeldijk, 24 mei 2023

De directie

F.P. Binnekamp

De raad van commissarissen
B.C. Fortuyn, voorzitter
F.J.M. ten Have
M.A.M. Kester
J.C. Meyboom-Fernhout
L.E. Sas