Verwachtingen voor 2023

Eind 2022 leek de bedrijvigheid in de glastuinbouw binnen onze regio weer toe te nemen. Duidelijk zichtbaar was de toegenomen inzet van assimilatiebelichting binnen onze regio, een trend die ook aan het begin van 2023 doorzette. Na de gestegen energieprijzen in het afgelopen jaar zijn inmiddels ook de verkoopprijzen van verschillende teelten op een hoger niveau komen te liggen, wat bijdraagt aan het herstel. Ondanks, of misschien wel juist door, de hoge gasprijs is de inzet van warmtekracht cruciaal voor de glastuinbouw. Dat zal in 2023 niet anders zijn dan voorgaande jaren. En daarmee kennen de inkomsten uit het gastransport een grote mate van zekerheid in 2023.

Voor de sterk gestegen kosten van het meetverlies gas en het netverlies elektriciteit is een oplossing gevonden door een deel mee te nemen als voorschot in transporttarieven voor 2023 en een deel na te calculeren en later te verwerken. De grootste onzekerheid zit in de elektriciteitstransportinkomsten. Herstel naar het transportvolume van voor 2021 is niet direct de verwachting, maar wel een toename ten opzichte van 2022 als het herstel van begin 2023 doortrekt naar heel het jaar. Los van het volume stijgen de gecontracteerde capaciteiten bij elektriciteit. Deels laat dit zich verklaren door deelname van veel tuinbouwbedrijven aan de landelijke noodpool van TenneT, waar onverwachts grote vermogen moeten kunnen worden afgenomen boven de normale afname. Voor het overig zullen ook de eerste signalen van congestie binnen onze regio een rol spelen en willen klanten gegarandeerd ruimte hebben naar de toekomst.     

De gasmarkten lijken na de turbulentie van het derde kwartaal 2022 te stabiliseren. De gasopslagen zijn beter gevuld dan vorig jaar en het aanbod van vloeibaar gas op de wereldmarkt neemt toe, overigens net als de vraag uit landen als China. Prijzen lijken hoog te blijven, maar niet extreem.

Dat maakt dat onze verwachting voor 2023 in het teken zal staan van licht herstel. Desalniettemin verwachten wij dat het resultaat over 2023 lager komt te liggen dan het resultaat over 2022. Dit jaar kende veel eenmalige effecten door de veranderingen in de energiemarkten.