Voor de maatschappij

Inleiding en doel van ons MVO-beleid

Werken aan een leefbare en duurzame samenleving betekent dat meervoudige waardecreatie een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. De economische doelen en de duurzaamheidsdoelen behoren geïntegreerd te worden en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Transparantie geven in onze activiteiten ten aanzien van milieuzaken in de vorm van een jaarverslag doen wij al vanaf 2010. In 2014 is dit zelfs vervangen door een apart jaarverslag, waarin wij maatschappelijke verantwoording afleggen over ons totale duurzaamheidsbeleid. Vanaf 2022 staat de geïntegreerde aanpak centraal.

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Deze nieuwe richtlijn verplicht vanaf 2025 50.000 bedrijven1 in Europa om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Juva is één van deze bedrijven. Dit betekent dat alleen financiële verslaglegging niet meer volstaat en dat we verplicht moeten rapporteren over duurzaamheidsaspecten. We moeten toewerken naar integrated reporting: een samenvattende rapportage waarin we aangeven hoe wij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn.

Vanaf boekjaar 2025 moet Juva dus voldoen aan de CSRD-richtlijn en aan de eisen die daarin worden gesteld voor de rapportage inclusief limited assurance. In deze rapportage tonen we aan hoe we onze CO2 footprint berekenen en doelen stellen om onze footprint terug te dringen. Om hier te komen, heeft Juva een stappenplan opgesteld.

Wij zijn ons gelukkig al langer bewust van onze maatschappelijke rol en publiceren hier ook over, de wettelijke verplichting bevestigt dat we in de goede richting zitten. We vinden het een positieve ontwikkeling dat stakeholders en de publieke opinie dit ook steeds meer zien als een license to operate ziet.

  • 1 Deze bedrijven voldoen minimaal twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de drie onderstaande kenmerken:
    - Minimaal 250 FTE personeelsleden.
    - Minimaal € 40 miljoen omzet.
    - Minimaal € 20 miljoen balanstotaal.